ил аргаар олборлох үйл ажиллагаанд уул уурхайн хөрөнгийн зардал