андра прадешийн уул уурхайн дүрэмд хувийн хэрэгцээнд ашиглах хайрга