нь фосфорын чулуулгийг буталж шууд бордоо болгон ашигладаг