ил уурхай олборлолт нь чулууг хагалахад хэрхэн тусалдаг вэ