Усыг дахин боловсруулдаг шороон ордын угаалгын хавтгай