хромын никель төмрийн хавтангийн зурвасыг нийлүүлэх 6-р хэсэг