төмрийн хүдэр ба ашигт малтмалын нийтлэг бүс нутгийн тэмдэглэл