full color hd video p5 95 Канад дахь аялан тоглолтын удирдсан хана