газрын тосны давхар эрүүгээр дамжуулж үйлдвэрлэлийн үйл явц