гипсэн хавтан боловсруулах үйлдвэр эсвэл үйлдвэрийн st