хэр том морины хүч чадал чулуулаг алтны хүдэр дамжуулах le