өндөр хүчин чадалтай шүүлтүүрийг усгүйжүүлэх уул уурхайн хэвлэлийн систем