хамгийн тохиромжтой чөлөөлөгдсөн дискний үзүүлэлтүүд