дулааны цахилгаан станцууд аяга тээрэм дэх нүүрсний өргөлт