банди дүүргийн алтны хүдрийн үйлдвэр эзэмшигчдийн жагсаалт