shanghai dxn textile co ltd болон эгчийн асуудал эрхэлсэн хаяг