цайрын оксидын үйлдвэр эсвэл mpany эсвэл үйлдвэрлэлийн