соронзон бөмбөрийн тусгаарлагчтай холбоотой асуудлууд