хар төрлийн алтны хүдрийн уурхайн тоног төхөөрөмжийн хэсэг