Өмнөд Африк дахь нүүрсний шигшүүрийн хөдөлгөөнт үйлдвэрийн гүйцэтгэгч