зэвэрдэггүй нүүрсний цахилгаан станцын бүрэлдэхүүн хэсгүүд