үйлдвэрлэлийн ашигт малтмалын боловсруулалтын нэг цагийн өртөг