хэт нойтон бутлуурыг Нигни дахь үнийг харьцуулж үзээрэй