whta бол ашигт малтмалын боловсруулалт бөгөөд түүнд хамааралтай болно