цементийн тээрмийн орон сууцны доорх basik хавтан дээр эвдрэх