нүүрс олборлогчид өвдөгний дэвсгэр зенитийн олборлолт