тээрэмдэх машин үйлдвэрлэлийн салбарын жагсаалтыг шалгах