тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бутлах