аккумляторын jig тээрмийн системийн хэсэг хэрэгсэл