бөмбөлөгт тээрэмдэх хуурай материалын орцыг зогсоох