Чили нь ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг эмэгтэйчүүдийг урамшуулах зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрийг танилцуулж байна