jigs цахилгаан станцын төслүүд санхүүгийн загварчлал