Энэтхэг дэх хамгийн богино хугацааны хөрөнгө оруулалтын сонголтын төлөвлөгөө