хог хаягдлыг дахин боловсруулах зориулалттай машин механизм