cu zn pb ба y бөмбөлөг хавхлагын урьдчилсан нэгэн төрлийн болгох