зэсийн хүдрийн боловсруулалт нь олборлолтоос эцсийн цэвэршүүлэлт хүртэл