шүүлтүүрийн дискний үйлдвэр дэх алтны хүдрийг нөхөн сэргээх талбай