уурхайн туузан дамжуулагч нь хэд хэдэн аюулгүй байдлын шинж чанартай байдаг