Лагос дахь Нигерийн уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсэг