үйлдвэрлэсэн элс ашиглан бетоны бат бөх байдалд үзүүлэх нөлөө