кальцийн карбонатын үйлдвэр байгуулах кальцийн карбонат