Өмнөд Африк дахь зэсийн үлээлтийн хоолойг олборлох