хэмжээг сонгохын тулд доор нь шигшүүр бүхий алтны хүдэр