орос хэл дээрх крейсерийн үйлдвэрийн нүүрсний техник эдийн засгийн үндэслэл