нүүрс боловсруулах процесст дулааны цахилгаан станц