өндөр хүч чадалтай өөрөө өрөмдөх хөндий зангуу саваа