ган тээрмийн бутлах тоног төхөөрөмжийг бүтээгдэхүүнээр