угаалгын тоног төхөөрөмж ашиглаж буй кенийн иргэдийн хувь