Энэтхэгийн бизнесийн тайланд 2015 оны этилийн спиртийн зах зээл