төмрийн хүдрийн соронзон тусгаарлагч үйлдвэрийн ярилцлагын эшлэлүүд